InToMission

Verbindende vragen

Door: Martine.

Vragen stellen. Iedereen doet het, maar toch veel te weinig. Om een of andere reden hebben wij als mensen van nature de neiging om aannames te doen, in plaats van vragen stellen naar de achterliggende gedachte.

Uit eigen ervaring weet ik, dat toen ik net in Centraal Azië woonde, ook aannam dat de lokale bevolking ongeveer hetzelfde over geloofskwesties dachten. Door vragen te stellen ontdekte ik dat er toch, mede door invloed van sociale factoren en invloeden, heel verschillend over gedacht werd. Dit leverde in contacten vaak boeiende gesprekken, en ook soms verrassende raakvlakken op.

Als we naar het leven van Jezus kijken, en bestuderen hoe hij communiceerde, kunnen we concluderen dat Hij regelmatig vragen stelde. Dat was natuurlijk helemaal niet nodig, want Jezus wist precies wat de mensen dachten. Hij kende hun harten en gedachten beter dan dat zij zichzelf kenden. Daarnaast had hij ook nog eens alle (Bijbelse) wijsheid zelf in pacht!

Waarom stelde Jezus dan vragen, en wat kunnen wij daarvan leren?

Vragen stellen is een goede manier om in gesprek te raken. Stel je eens voor dat je iemand tegenkomt die direct een verhaal tegen je begint te vertellen, zonder eerst even te vragen hoe het met je gaat. Wellicht zit je helemaal niet op een verhaal te wachten, of heb je helemaal geen tijd voor een praatje. In veel culturen is het begroeten en het informeren naar elkaars gezondheid en welzijn, en die van de familie, erg belangrijk. Besteedt hier tijd en aandacht aan, en sla niemand over, zodat je in verbinding komt en blijft.

Wil je iemand beter leren kennen en begrijpen, dan is het goed om aan te sluiten bij de wereld en cultuur waarin hij/zij zich bevindt. Hoe wordt er over bepaalde zaken gedacht? Wat zijn de gewoonten? Dit maakt de ander bewust van de wereld om zich heen, en creëer je een startpunt om verder in gesprek te gaan.

In Mattheus 16 zien we dat Jezus de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” gebruikt als bewustwordingsvraag, om vervolgens door te vragen op een veel meer persoonlijk vlak: “Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?” Hierdoor wordt de vraag op een natuurlijke manier opeens heel persoonlijk, en nodigt hij zijn leerlingen uit om los te raken van wat anderen denken,  hun eigen gedachten scherp te krijgen, en zich over Hem uit te spreken.

Zo mogen we de wereld in trekken, met het verlangen en de intentie om de verbinding met de ander te zoeken.

Wil je nog meer lezen en een unieke inkijk krijgen in de manier waarop de Here Jezus hier op aarde communiceerde? Lees dan het hoofdstuk Meestercommunicator uit het boek Jezus leven van Henk Stoorvogel en laat je inspireren.