InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Werkbladen

Werkblad 1: Vragen om je te helpen je roeping te definiëren
Werkblad 2: Raamwerk voor uitzending en begeleiding van missionair werkers
Werkblad 3: Voorbeeld Partnerschap Samenwerkingsovereenkomst
Werkblad 4: Opzetten TFT
Werkblad 5: Uitwerking functies en taken TFT leden
Werkblad 6: Folder Mission Kids (focus op MK’s via www.mkfocus.nl)
Werkblad 7: Folder tips en adviezen rondom het schrijven van een nieuwsbrief
Werkblad 8: Voorbeeld uitzendbegroting
Werkblad 9: Voorbeeld machtigingskaart
Werkblad 10: Voorbeeld machtigingskaart
Werkblad 11: Voorbeeld Fondswervingsplan
Werkblad 12: The U-curve of cross-cultural adjustment
Werkblad 13: Fact of cross cultural living
Werkblad 14: Reverse cultureshock
Werkblad 15: Tips tijdens uitzending