InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Spanje debriefweek

Spanje debriefweek: ‘Missionaries on the Move’

Ben je een christelijke werker, crossculturele werker, of missionaire werker? Heb je het gevoel dat je constant druk bent en bezig moet zijn met wat komen gaat? Welkom bij een week die volledig draait om jouw verhaal en welverdiende rust.

Wat kun je verwachten?
Onze debriefweek biedt een unieke gelegenheid om je ervaringen te delen, ondersteund door professionele debriefers met crossculturele expertise. In persoonlijke gesprekken zullen deze ervaren professionals je begeleiden in het proces van reflectie en groei, waardoor je de ruimte krijgt om diep in te gaan op jouw specifieke uitdagingen, verliezen, rouw en mooie momenten.

Waarom deelnemen?

  • Persoonlijke Begeleiding: Onze debriefers zijn er voor jou. In één-op-één gesprekken nemen ze de tijd om naar jouw verhaal te luisteren en je eventueel te voorzien van professioneel advies dat is afgestemd op jouw behoeften.
  • Gemeenschap en Verbinding: Trek een week op met gelijkgestemde werkers. Deel je verhaal, luister naar anderen en ontdek de kracht van gemeenschap in een ontspannen setting.
  • Zelfzorg: Gun jezelf de tijd om op te laden en te genieten van een prachtige omgeving in Spanje. Laat je verwennen door heerlijk eten en een mooie plek om te zijn.

Afsluiting:
Als afsluiting van deze bijzondere week nodigen we je uit om alle zorgen en verliezen bij God neer te leggen. Er is gelegenheid om symbolisch afscheid te nemen van je verliezen en ruimte te maken voor een nieuwe start van jouw weg met God.

Investering:
De kosten voor deelname aan deze Spanje debriefweek bedragen slechts 699 euro. Dit omvat alle workshops, persoonlijke gesprekken, accommodatie en maaltijden.

Schrijf je nu in en geef jezelf het cadeau van een debriefweek met persoonlijke begeleiding. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten in deze bijzondere tijd van bezinning en verbinding.

Details:
Datum: 27 t/m 31 mei 2024
Locatie: Spanje (twee uur rijden vanaf Malaga)
Investering: €699
Vroegboekkorting voor 1 april 2024: €649

Meld je aan voor deze waardevolle week van reflectie, rust, ontmoeting en vernieuwing!

We verblijven in het prachtige Andalusië, waar Ronald en Ellen Kuyper hun retreathuis runnen. Voor meer informatie over de locatie en hun project, download de PDF flyer

Debriefweek in Spain: ‘Missionaries on the Move’

Are you a Christian worker, cross-cultural worker, or missionary? Do you feel constantly busy and preoccupied with what lies ahead? Welcome to a week dedicated entirely to your story and well-deserved rest.

What can you expect?
Our debrief week provides an unique opportunity to share your experiences, supported by professional debriefers with cross-cultural expertise. In personal conversations, these experienced professionals will guide you through the process of reflection and growth, allowing you space to delve into your specific challenges, losses, grief, and beautiful moments.

Why participate?

  • Personal Guidance: Our debriefers are there for you. In one-on-one conversations, they take the time to listen to your story and potentially provide you with professional advice tailored to your needs.
  • Community and Connection: Spend a week with like-minded workers. Share your story, listen to others, and discover the power of community in a relaxed setting.
  • Self-care: Give yourself the time to recharge and enjoy a beautiful environment in Spain. Indulge in delicious food and a lovely place to be.

Closure with Jesus:
As a conclusion to this special week, we invite you to lay all your concerns and losses before God. There will be an opportunity to symbolically say farewell to your losses and make room for a new start on your journey with God.

Investment:
The cost of participating in this Spain debrief week is only 699 euros. This includes all workshops, personal conversations, accommodation, and meals. 

Register now and give yourself the gift of a debriefweek with personal guidance. We look forward to meeting you in this special time of reflection and connection.

Details:
Date: 27 until 31 May 2024
Location: Spain (two hours drive from Malaga)
Investment: €699
Early bird discount before 1ste of April 2024: €649