InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Partners InToMission

InToMission is geen uitzendorganisatie, maar een onafhankelijk begeleidingsbureau voor zendelingen. InToMission heeft als motto om zoveel mogelijk samen te werken met andere partners in mission. Veel zendelingen die we begeleiden zijn uitgezonden rechtstreeks vanuit de kerkelijke gemeenten in samenwerking met een (lokale) stichting. Daar waar passend en mogelijk zoeken we samen met de zendeling en haar kerkelijke gemeente samenwerking met zendings- of ontwikkelingswerk organisaties om een zo breed mogelijk draagvlak en netwerk voor de zendeling te creeren. In Mission doe je samen met het doel voor ogen om Gods liefde zichtbaar te maken in de wereld. Op dit moment hebben we een hele directe samenwerking met ECM Nederland en Serving in Mission in Engeland. InToMission is verder nauw betrokken bij LeRucher Nederland en aangesloten bij het netwerk van Member Care Nederland en lid van Missie Nederland.