InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Wie wij zijn

Jaarlijks voelt een aantal mensen zich geroepen om God te gaan dienen en van zijn liefde te getuigen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of Oost-Europa. Sommige mensen weten al van jongs af aan dat ze de zending in willen om ergens op deze wereld mensen te helpen die in armoede leven of God nog niet kennen. Andere mensen boeken een ticket, trekken de wereld in, doen voor korte of langere tijd ervaring op bij een zendingsproject en worden dan door God geroepen om langer naar het buitenland te gaan. God gaat met iedereen een andere weg. We mogen Hem allemaal op onze eigen manier dienen in zowel woord als daad.

Mocht je een roeping ervaren en overwegen om naar het buitenland te vertrekken, dan roept dit waarschijnlijk een aantal vragen op:
– Waar begin je?
– Hoe bouw je een stevig netwerk om je heen op dat er voor je is en je helpt als je in het buitenland zit?
– Wat betekent het om vanuit een kerk of gemeente uitgezonden te worden?
– Welke zendings- of ontwikkelingshulporganisatie past het best bij jou? Of ga je werken in een project van een lokale, buitenlandse stichting?
– En waar ga je werken? Wordt het Ghana, Oeganda, Cambodja, Peru, Roemenië of…?
– Hoe krijg je je uitzending praktisch en financieel rond?

Met deze en andere vragen helpt InToMission jou graag! Wij willen samen met jou op zoek gaan naar de weg die God met jou wil gaan.

Onze droom en missie

Onze droom:

Onze droom is dat missionair werkers geïnspireerd en toegerust zijn om hun missie op een professionele, gezonde en effectieve manier uit te voeren, waardoor Gods liefde wereldwijd zichtbaar wordt.

Onze missie:

Onze missie is mensen, die geroepen zijn om verschil te maken in de levens van anderen, wereldwijd te begeleiden, coachen en trainen. Wij bieden onafhankelijke cross-culturele begeleiding, coaching en training, tijdens hun voorbereiding, uitzending en terugkeer. We streven ernaar om hen zowel praktisch als persoonlijk, sociaal en geestelijk te ondersteunen en te versterken.

Werkwijze

We gaan graag met jou in gesprek over je visie en hoe je die vorm wilt geven in je nieuwe werk en leven. We kunnen je begeleiden bij het opzetten van een thuisfrontteam. We helpen je ook graag heel praktisch bij het opstellen van een begroting. We willen iedere missionair werker de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onafhankelijke crossculturele begeleiding. Ons verlangen is dat jij je roeping en passie op een gezonde manier kunt volgen. Dat je weet wie je bent, wat je kunt, waarvoor je geroepen bent en hoe je dat in het buitenland kunt realiseren. InToMission heeft in de afgelopen jaren al heel wat missionair werkers wereldwijd begeleid. Hoe we dat precies doen, lees je hier.

Kernwaarden

De kernwaarden die we meenemen in al onze begeleidings- en coachingstrajecten zijn:
1. Christelijke identiteit. We werken respectvol en liefdevol naar het voorbeeld van Jezus.
2. Streven naar verbinding. We willen jou verbinden met God, je kerk, je thuisfront, het land waar je naartoe gaat en de mensen die je daar gaat dienen.
3. Connectie met de kerk. We vinden het belangrijk dat je kerk of je gemeente jouw missie steunt.
4. Tijd en aandacht. We willen je leren kennen zoals je bent en het beste uit jou halen.
5. Gericht op ontwikkeling. Ontwikkeling van jou als persoon en van jou in je nieuwe (team)rol.
6. Interculturele aansluiting. We willen je helpen om je goed te kunnen aansluiten bij de nieuwe cultuur waarin je terechtkomt.
7. Onafhankelijke betrokkenheid. We hechten er waarde aan dat je je veilig voelt bij ons. Dat je ons kunt vertrouwen omdat we geen informatie doorgeven aan derden zonder jouw toestemming.

Naam en Logo

Onze naam
Onze naam bestaat uit twee onderdelen: `In Mission’ en `To Mission’. `To Mission’ staat voor de begeleiding van mensen die zich voorbereiden om voor korte of langere tijd naar het buitenland te gaan. `In Mission’ is gericht op mensen die al in het buitenland met hun missie bezig zijn en die zich verder willen ontwikkelen of willen praten over waar ze tegenaan lopen. We geloven dat begeleiding en coaching in beide fasen van grote waarde zijn. En ook in de fase daarna, bij terugkeer naar Nederland. Opnieuw een grote verandering. InToMission kan je helpen om de draad weer op te pakken en je missie hier in Nederland vorm te geven.

Ons logo
Ons logo geeft weer waar InToMission voor staat. We staan midden in de wereld (InTo staat om die reden in de wereldbol) en we hebben een Missie. Onze missie is jou ondersteunen en begeleiden in jouw roeping. We ondersteunen nu vooral Nederlanders die in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of Oost-Europa (gaan) werken. Maar we dromen ervan om, in samenwerking met andere organisaties, onze expertise wereldwijd aan te bieden en ook buitenlandse zendingswerkers te gaan begeleiden. De T (het kruis) in het logo van InToMission staat symbool voor het geloof van waaruit we ons werk doen. Jezus Christus is voor ons een groot voorbeeld in het dienen van mensen. Wij willen net als Hij mensen een luisterend oor bieden, bevragen, adviseren, spiegelen en vooral samen met hen oplopen en zijn weg voor hen zoeken.

Wil je meer over ons weten of ontdekken hoe we jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw missie?