InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Wie wij zijn

We leven in een veranderde wereld waarin mensen zich nog steeds geroepen voelen om wereldwijd God te dienen en van Zijn liefde te getuigen. Sommige mensen weten al vanaf jonge leeftijd dat ze de zending in willen, ergens op deze wereld God dienen en mensen helpen die het zoveel minder hebben als wij. Sommige mensen boeken een ticket, trekken er op uit de wereld in, doen ervaring op in het werken in een project, soms een paar maanden, tot een jaar en ontdekken dan dat God hen roept om dit voor langere tijd te gaan doen. Het bijzondere is dat God met ons allemaal een andere weg gaat en dat we allemaal op onze eigen manier God mogen dienen met het er zijn, door middel van onze daden en onze woorden. Maar waar begin je? Hoe bouw je een stevig netwerk om je heen om ook daadwerkelijk voor langere tijd weg te gaan? Wat betekent het om vanuit de kerk uitgezonden te zijn? Welke organisatie past het beste bij jou? Of ga je werken in een project van een lokale stichting? En is het dan Ghana, Oeganda, Cambodja, Peru of Duitsland? En hoe doe je dat dan met de scholing van jouw kinderen?

Onze visie is Gods liefde zichtbaar maken door Missionair Werkers wereldwijd te ondersteunen in het uitvoeren van hun missie.

InToMission wil dan ook graag samen met jou op weg gaan om samen te zoeken naar de weg die God met jou gaat. InToMission doet dit door het geven van onafhankelijke cross culturele (persoonlijke)begeleiding, zowel in voorbereiding, uitzending en terugkeer. Dit betekent bijvoorbeeld dat we samen met jou in gesprek gaan over je visie en hoe die vorm te geven, of je begeleiden bij het opzetten van een thuisfrontteam of soms ook heel praktisch samen met jou werken aan het maken van een begroting. Onze doel is dat iedere missionair werker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van onafhankelijke cross culturele begeleiding. Samen met jou willen we zoeken hoe dat vorm te geven en hoe dat ook financieel mogelijk te maken.

InToMission is ontstaan in 2009 en opgericht door Margriet Muurling, vanuit een verlangen om mensen die cross culturele werken ook persoonlijke te ondersteunen in de hoop dat ze daardoor langer en gezonder hun passie kunnen volgen. Vanuit ervaringen van de afgelopen jaren heeft InToMission zeven kernwaarden ontwikkeld die we meenemen in elk traject die we met mensen gaan

Kernwaarden van InToMission zijn:
1. Christelijke identiteit: respect en liefde vanuit het voorbeeld van Jezus
2. Verbindend (jou in verbinding zetten met God, je kerk, je thuisfront, je nieuwe cultuur en je doelgroep)
3. Uitzending vanuit (kerkelijke)gemeente
4. Tijd en Aandacht voor authenticiteit en uniciteit van elk persoon
5. Ontwikkeling van jouw als persoon
6. Intercultureel
7. Onafhankelijkheid

Naam InToMission en Logo

In Mission en To Mission. Een woordspeling van namen. InToMission wil er zijn voor mensen die zich voorbereiden om voor korte of langere tijd naar het buitenland te gaan (To Mission). InToMission richt zich ook op mensen die midden in hun missie zitten en verder willen verdiepen of eens verder willen praten over alles waar ze tegen aan lopen (In Mission). InToMission gaat uit van het principe dat het goed is voor ons allemaal om begeleiding te ontvangen tijdens het proces van InToMission. Dit proces stopt niet bij terugkeer in Nederland, ook wel genoemd ‘out of mission’. Juist hierin ziet InToMission groot belang om mensen te begeleiden en te helpen deze verandering in hun leven vorm te geven, de draad weer op te pakken en hun missie, op een eventueel geheel andere wijze, verder vorm te geven.

Het nieuwe logo van InToMission is ontworpen door Denise Holland. Het logo kenmerkt waar InToMission voor staat, de wereld waarin we werkzaam zijn om missionair werkers te ondersteunen. Nu nog veelal voor Nederlanders die ergens anders cultureel werkzaam zijn, maar de droom van InToMission is, om in samenwerking met andere organisaties, ook steeds meer internationaal onze expertise aan te bieden. De T in InToMission staat symbool voor het geloof van waaruit we ons werk willen doen. Jezus Christus is voor ons een groot voorbeeld hoe wij andere mensen mogen dienen door hen een luisterend oor te bieden, door iemand bij de hand te nemen, door te spiegelen, door de adviezen die we mogen geven, door samen op te lopen, Gods weg te zoeken, en soms door gewoon stil te zijn. Onze organisatie is onlosmakelijk verbonden aan ons geloof van waaruit we willen leven en werken.

Wil je meer weten over InToMission als organisatie of ontdekken hoe we jou in jouw verlangen om ergens in deze wereld dienstbaar te zijn kunnen helpen?