InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Communicatie

Communicatie is een uitdaging

We praten met elkaar. We proberen elkaar te begrijpen. We proberen goed naar elkaar te luisteren. Maar soms begrijpen we elkaar hélemaal niet. Je snapt bijvoorbeeld niet wat de ander bedoelt. Of je begrijpt zijn of haar reactie op jouw opmerking niet. Dat zorgt voor frustratie. Je wordt boos of juist heel stil. En dan hebben we het nu alleen nog maar over de communicatie in ons eigen land, waarvan we de taal goed spreken en de cultuur behoorlijk goed begrijpen. Maar wat als je gaat wonen en werken in een volslagen andere cultuur, waarin heel anders gecommuniceerd wordt? En denk dan niet alleen aan andere woorden en uitdrukkingen, maar ook aan verschil in gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Hoe ingewikkeld is dat?

Ken je communicatiestijl

Het is belangrijk dat je je eigen communicatiestijl kent. Ieder mens communiceert op zijn of haar eigen, unieke manier, Als je die stijl kent, kun je die omzetten in communicatiekracht. Om dat voor elkaar te krijgen, is een persoonlijke handleiding eigenlijk onmisbaar. Wij hebben die voor je in de vorm van het Life Languages™-profiel.

Hoe werkt Life Languages?

Life languages™ gaat uit van zeven verschillende talen die terug te voeren zijn op hoofd (cognitief), hart (emotief) en handen (kinetisch). Life languages™ kent de volgende zeven stijlen (talen):
1. Mover
2. Doer
3. Influencer
4. Responder
5. Shaper
6. Producer
7. Contemplator

Iedereen spreekt deze talen, alleen verschillen we in onze voorkeurstalen.  

Communicatiescan

Hoe ontdek je jouw (voorkeurs)talen? We vragen je een vragenlijst in te vullen, waardoor jouw voorkeuren zichtbaar worden. In het daaropvolgende gesprek ontdek en herken je de talen die je van nature het meest gebruikt en de talen waarmee je wat meer moeite hebt. Je leert je eigen manier van communiceren goed kennen en je ontdekt hoe je de communicatie met bijvoorbeeld je partner, collega of leidinggevende kunt verbeteren. Een must voor iedere missionair werker!