InToMission

Jij in hun wereld!

Persoonlijke begeleiding - Uitzending van 1 jaar of langer

InToMission biedt een compleet begeleidingspakket aan dat begint bij de voorbereiding op uitzending tot re-entry inclusief begeleiding aan thuisfrontteams. 

Begeleidingspakket:

To Mission – Er komt heel wat bij kijken als je jouw roeping wilt volgen. Wat is je visie? Hoe wil je uitgezonden worden? Wat is je betrokkenheid met je gemeente? Hoe zet je een thuisfrontteam op? Hoe doe je fondswerving? Aan welke (praktische) dingen moet ik allemaal denken? De begeleiders van InToMission hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen je door dit proces heen begeleiden. Door middel van diverse gesprekken wordt je wegwijs gemaakt in dit hele proces. InToMission laat de missionair werkers een veerkracht assessment doen en heeft hierin nauwe samenwerking met Intransit. De adviezen vanuit dit assessment worden meegenomen in het traject van begeleiding tijdens uitzending. Elke missionair werker wordt ook gevraagd om een missionplan te maken waarin zijn of haar doelen zijn beschreven om mee aan de slag te gaan zowel al voor uitzending, maar zeker ook tijdens uitzending. Hierbij maken we ook gebruik van een digitaal eportfolio netwerk.

In Mission – Tijdens je uitzending maak je heel wat mee. Maar er zijn maar weinig mensen die echt weten wat jij meemaakt en die ook begrijpen hoe je je voelt als de dingen misschien niet zo lopen zoals je verwacht had. Door de persoonlijke ervaringen van de begeleiders van InToMission kunnen zij je beter begrijpen. Maandelijks zal er begeleiding worden gegeven via skype, telefoon, mail en persoonlijke gesprekken tijdens verlofperioden. Zo mogelijk zal er ook bezoek ter plekke plaats vinden.

After Mission (Re-entry) – Als je terug komt is de klap vaak heel groot. Jij bent veranderd, jouw land is veranderd, je voelt je alleen en onbegrepen. Je hebt je zolang met hele andere dingen bezig gehouden en opeens zit je weer in het rijke westen met al zijn regeltjes en drukte. Hoe houd jij je hier staande? Het lijkt wel of je in niemandsland terecht bent gekomen. Alles is onzeker, alles is zo onwerkelijk, het lijkt wel alsof je door een waas heen kijkt. Het re-entry traject is een op maat gesneden traject, dat wat nodig is voor de desbetreffende missionair werker, maar begint een paar weken na terugkomst en gaat in ieder geval door tot 6 maanden na terugkomst. De meeste re-entry trajecten bestaan uit 6-8 gesprekken. Indien er sprake is van traumatische ervaringen of burn-out problemen zullen we ook daar waar nodig doorverwijzen naar desbetreffende instanties.

Debriefing – Debriefing is vooral je verhaal vertellen en terugblikken op een achter je liggende periode. Soms is het goed om eerst een debriefing te doen voordat je begint met een re-entry traject. Eerst de dingen die gebeurd zijn en alle veranderingen die plaats vinden een plek geven voordat je weer vooruit kan kijken hoe en op welke manier je weer kan settelen in Nederland.

Kosten: Ten aanzien van het complete begeleidingstraject worden de kosten, zo snel als dat mogelijk is, in de voorbereiding meegenomen in het opmaken van de begroting voor uitzending. Dit betekent dat er op contractuele basis een maandelijks bedrag zal worden betaald aan InToMission.

Privacy statement
Disclaimer
Klachten formulier
Inloggen e-portfolio

mail: info@intomission.nl
Tel:   +31 6 20570180

Copyright (c) InTomission 2020

Vul je mail adres in en ontvang onze nieuwsbrief